Porady ekspertów z branży systemów osłonowych pozwolą Państwu na optymalny dobór systemu zasłon okiennych, który spełni najwyższe oczekiwania zarówno pod względem estetycznym jak również funkcjonalnym.

Zawsze w przypadku, kiedy będą Państwo posiadali wątpliwości lub dodatkowe zapytania chętnie służymy profesjonalnym doradztwem oraz pomocą. W czasie konsultacji z naszymi pracownikami uzyskają Państwo zawsze możliwie wyczerpującą informację oraz porady związane z wyborem systemu.

Gwarancja jakości informacji

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje na łamach serwisu Mikola były zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie możemy zagwarantować ich poprawności. Z tego również powodu wszelkie informacje zawarte na łamach serwisu nie mogą stanowić podstaw do roszczeń gwarancyjnych, rękojmi, również dorozumianej.

Odwzorowanie barw oraz kształtów

Wszystkie palety kolorystyczne w materiałach reklamowych oraz promocyjnych zostały wykonane przez zespół profesjonalistów, wysokiej jakości sprzętem cyfrowym, tak, aby jak najbardziej odpowiadały one naturalnej kolorystyce oraz kształtowi.

Prosimy jednak zwrócić uwagę, że w różnie skalibrowany sprzęt, w tym monitor komputerowy, może nawet w znaczącym stopniu przyczyniać się do błędnego odwzorowania barw materiałów.

Z tego powodu nie możliwe jest uznanie jakiekolwiek gwarancji lub rękojmi wynikającej z niezgodności kolorów, odcieni lub przepuszczalności światła przez materiał zaistniałej w wyniku różnicy barw pomiędzy widzianym na monitorze komputerowym, jakimkolwiek materiałem drukowanym, a stanem faktycznym.

Każdorazowo sugerujemy dobór kolorów na podstawie rzeczywistego wzornika materiałów, które dostępne są do wglądu bezpośrednio w siedzibie firmy oraz u dystrybutorów firmy Mikola. Wzorniki materiałów posiadają również przedstawiciele firmy dokonujący pomiarów, po wcześniej ustalonej wizycie w miejscu montażu.

Prawa autorskie do publikowanych materiałów

Wszystkie materiały publikowane na łamach serwisu elektronicznego Mikola, takie jak opisy produktów, zdjęcia, rysunki oraz szkice, należą do firmy Mikola lub zostały nabyte prawa do wykorzystywania materiałów w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami praw autorskich.

Niniejszym zabrania się wykorzystywania tych materiałów w sposób niezgodny z prawem, w szczególności ich pobierania, powielania lub rozpowszechniania w części lub w całości bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Mikola.

Firma dopuszcza możliwość wykonania wydruku poszczególnych dokumentów serwisu, wyłącznie na własny użytek i potrzeby, w celu zapoznania się z cechami produktu, czy jego doboru.