Roletki Luisa - najmniejszy system w kasecie naściennej

Roletki Luisa przeznaczone są przede wszystkim do montażu na ścianie umożliwiając tym samym pełne zasłonięcie wnęki okiennej.

Roletka Luisa w kasecie

  • zasłaniania całą wnękę okiennej

  • chroni przed zbytnim nasłonecznieniem pomieszczeń, zapewniając skuteczną ich wentylację

  • chroni przed przenikaniem insektów oraz kurzu do pomieszczenia

Opis systemu Luisa

System Luisa to system rolet z najmniejszym typ kasety naściennej. Cechą charakterystyczną systemu jest możliwość zasłonięcia całej wnęki okiennej.

Kaseta wraz z prowadnicami typu "C" dostępna jest w kolorze białym, anodowanym lub może być lakierowana na dowolny kolor z RAL (boczki kasety pozostają białe lub szare).

W standardzie system wyposażony jest w sterowanie łańcuszkowe, opcjonalnie sterowanie za pomocą mechanizmu sprężynowego lub napęd elektryczny.

Pomiar i wymiary Rolety Luisa

Metoda prawidłowego wykonania pomiaru Rolet Luisa.

Z uwagi na proces produkcyjny systemu w celu realizacji zamówienia ważna jest całkowita szerokość i wysokość gotowego produktu oznaczona odpowiednio na rysunku jako szerokość roletki i wysokość roletki. Poprzez szerokość roletki rozumie się szerokość całkowitą kasety mierzoną do jej zewnętrznych najdalej wysuniętych krawędzi (nie prowadnic!). Wysokość roletki jest to całkowita wysokość kasety i wraz z długością prowadnic mierzona od dolnej najniższej krawędzi prowadnicy bocznej do górnej, poziomej najwyżej wysuniętej krawędzi kasety. W przypadku konieczności wyliczenia szerokości rolety dla wnęki okiennej, wówczas do zmierzonej szerokości wnęki należy doliczyć wartość 2x37,5mm (oznaczone na rysunku literą A). Wysokość rolety dla wnęki okiennej wymusza doliczenie wysokości kasety wynoszącej 66mm. [style=uwaga]Prawidłowe zamówienie rolety powinno uwzględniać: szerokość rolety, wysokość rolety oraz stronę mechanizmu sterującego (LEWY lub PRAWY) oraz kod materiału. W przypadku innego sterowania niż łańcuszkowe (w standardzie) należy określić dodatkowo typ mechanizmu.[/style]

Wymiary i pomiar rolety

Wymiar i pomiar Rolety Luisa w widoku z zasłoniętym materiałem.

Wymiary i pomiar rolety

Wymiary i pomiar Rolety Luisa z widokiem okna w tle bez prowadnic bocznych.